อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชุมพวง เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044 477 489


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชุมพวง


การปกครอง : อำเภอชุมพวง มี 9 ตำบล 133 หมู่บ้าน
1. ตำบลชุมพวง    มี 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลประสุข    มี 21 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าลาด    มี 19 หมู่บ้าน
4. ตำบลสาหร่าย    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลตลาดไทร    มี 19 หมู่บ้าน
6. ตำบลโนนรัง    มี 21 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองหลัก    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลโนนตูม    มี 13 หมู่บ้าน
9. ตำบลโนนยอ    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชุมพวง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง

พื้นที่ : 540.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,761 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ กู่ปราสาทบ้านบ่อ แหล่งหม้อดิน ถิ่นชาใบหม่อน บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ค่าล้ำ

พิกัด
15°20′56″N 102°44′31″E

แผนที่อำเภอชุมพวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ