เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางกะปิ เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นและเป็นแหล่งการค้าและพานิชยกรรมที่คึกตักและสำคัญมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ราชมังคลากีฬาสถาน และพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ เป็นต้น

ที่มาของชื่อบางกะปิ สันนิษฐานว่าอาจจะมีที่มาจาก 3 แหล่ง คือ
1. เป็นแหล่งผลิตกะปิ เนื่องจากเดิมพื้นที่เขบางกะปิเป็นพื้นที่ป่าทึบที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านจึงจับสัตว์น้ำขนาดเล็กมาทำกะปิไว้กินและขายกันอย่างแพร่หลาย

2. มาจากคำว่า "กบิ" หรือ "กบี่" ที่หมายถึง ลิง เพราะพื้นที่แถบนี้เคยเป็นป่าทึบมาก่อน มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งสัญลักษณ์ของเขตบางกกะปิก็เป็นรูปหนุมานหรือลิงิีกด้วย

3. มาจากคำว่า "กะปิเยาะห์" ซึ่งเป็นหมวกของชาวมุสลิม เนื่องจากในเขตบางกะปิมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก ซึ่งการแต่งกายของชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะสวมหมวกคลุมหัว

เขตบางกะปิถือว่าเขตเก่าแก่อีกเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เคยเป็นพื้นที่ป่าทึบมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะอพยพเอาประชาชนชาวลาวที่ได้จากการชนะสงครามเข้ามาอยู่ เมื่อมีคนอาศัยอยู่มากขึ้นพื้นที่นี้จึงถูกยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาเมื่อจังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานครตามลำดับนั้น อำเภอบางกะปิจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากมีพื้นที่ใหญ่มาก การบริหารราชการและการให้บริการประชาชนจึงทำได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงมีการตัดพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิไปตั้งเป็นเขตใหม่ คือ เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม และเขตวังทองหลางข้อมูลสำคัญของเขตบางกะปิ

พื้นที่ : 28.523 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 141,360 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : บางกะปิ แหล่งรวมอุดมศึกษา ล้ำค่าพิพิธภัณฑ์ปราสาท เกร็ดประวัติศาสตร์ของวัดวา เลื่องชื่อลือชาราชมังคลากีฬาสถาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจชั้นนำ ล่องสายน้ำแสนแสบคลองของถิ่นเรา

เขตบางกะปิ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงคลองจั่น
  • แขวงหัวหมาก

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0 2377 5494

รหัสไปรษณีย์ : 10240 และ 10250

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตบึงกุ่ม และเขตสะพานสูง
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตสวนหลวง
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง


แผนที่เขต
บางกะปิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ