อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

โทรศัพท์ : 044 686 130

ภาพแสดงที่ตั้งนาโพธิ์


การปกครอง : อำเภอนาโพธิ์ มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาโพธิ์
2. ตำบลดอนกอก
3. ตำบลบ้านคู
4. ตำบลศรีสว่าง
5. ตำบลบ้านดู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาโพธิ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์

พื้นที่ : 255 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,184 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์

พิกัด
15°38′42″N 102°57′6″E

แผนที่อำเภอนาโพธิ์