อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190

โทรศัพท์ : 044 596 173

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชุมพลบุรี


การปกครอง : อำเภอชุมพลบุรี มี 9 ตำบล 122 หมู่บ้าน
1. ตำบลชุมพลบุรี
2. ตำบลสระขุด
3. ตำบลยะวึก
4. ตำบลนาหนองไผ่
5. ตำบลไพรขลา
6. ตำบลหนองเรือ
7. ตำบลศรีณรงค์
8. ตำบลกระเบื้อง
9. ตำบลเมืองบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
2. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
3. เทศบาลตำบลยะวึก
4. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
5. เทศบาลตำบลสระขุด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี

พื้นที่ : 526.26 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,947 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล

พิกัด
15°21′3″N 103°23′20″E

แผนที่อำเภอชุมพลบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ