เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตหนองจอก เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตรอบนอกเขตหนึ่ง และมีพื้นที่มากที่สุดในบรรดาเขตของกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยมีพื้นที่รวม 236.261 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และยังมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามอยู่มาก มีลำคลองผ่านหลายสาย เป็นแหล่งผลิตอาหารป้อนให้คนกรุงเทพในเขตอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย


ภาพแสดงที่ตั้งเขตหนองจอก


ข้อมูลสำคัญของเขตหนองจอก

พื้นที่ : 236.261 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 184,138 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : หนองจอกกว้างใหญ่ ก้าวไกลเกษตรกรรม ธรรมชาติน้อมนำ พหุวัฒนธรรมสามัคคี

เขตหนองจอก แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 8 แขวง ดังนี้

  • แขวงกระทุ่มราย
  • แขวงหนองจอก
  • แขวงคลองสิบ
  • แขวงคลองสิบสอง
  • แขวงโคกแฝด
  • แขวงคู้ฝั่งเหนือ
  • แขวงลำผักชี
  • แขวงลำต้อยติ่ง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตหนองจอก เลขที่ 16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 0 2543 1143

รหัสไปรษณีย์ : 10530

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตลาดกระบัง
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา


แผนที่เขต
หนองจอกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ