อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสตึก ถนนตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044 681 100

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสตึก


การปกครอง : อำเภอสตึก มี 12 ตำบล 179 หมู่บ้าน
1. ตำบลสตึก
2. ตำบลดอนมนต์
3. ตำบลสะแก
4. ตำบลนิคม
5. ตำบลทุ่งวัง
6. ตำบลกระสัง
7. ตำบลเมืองแก
8. ตำบลสนามชัย
9. ตำบลหนองใหญ่
10. ตำบลท่าม่วง
11. ตำบลร่อนทอง
12. ตำบลชุมแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสตึก
2. เทศบาลตำบลศรีสตึก
3. เทศบาลตำบลสะแก
4. เทศบาลตำบลดอนมนต์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สตึก

พื้นที่ : 803 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 109,786 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธรูปสูงใหญ่ หาดทรายชวนฝัน แข่งขันเรือยาว เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ พาณิชย์สนามบิน

พิกัด
15°17′51″N 103°17′31″E

แผนที่อำเภอสตึกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ