อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 511 052

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองแพร่


การปกครอง : อำเภอเมืองแพร่ มี 20 ตำบล 158 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเวียง
2. ตำบลช่อแฮ
3. ตำบลทุ่งโฮ้ง
4. ตำบลแม่หล่าย
5. ตำบลป่าแมต
6. ตำบลแม่คำมี
7. ตำบลบ้านถิ่น
8. ตำบลสวนเขื่อน
9. ตำบลวังหงส์
10. ตำบลทุ่งกวาว
11. ตำบลนาจักร
12. ตำบลกาญจนา
13. ตำบลน้ำชำ
14. ตำบลร่องฟอง
15. ตำบลป่าแดง
16. ตำบลแม่ยม
17. ตำบลเหมืองหม้อ
18. ตำบลห้วยม้า
19. ตำบลท่าข้าม
20. ตำบลวังธง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 9 เทศบาลตำบล, 10 อบต.)
1. เทศบาลเมืองแพร่
2. เทศบาลตำบลช่อแฮ
3. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
4. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
5. เทศบาลตำบลวังหงส์
6. เทศบาลตำบลแม่หล่าย
7. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
8. เทศบาลตำบลป่าแมต
9. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
10. เทศบาลตำบลแม่คำมี
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
19. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แพร่

พื้นที่ : 756.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 113,440 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุช่อแฮคู่เมือง นามกระเดื่องแพะเมืองผี ผ้าดีหม้อห้อม ถึงพร้อมวัฒนธรรม สวยล้ำธรรมชาติ

พิกัด
18°8′44″N 100°8′29″E

แผนที่อำเภอเมืองแพร่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ