อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนมไพร หมู่ที่ 3 บ้านศิลาเลข ถนนพินิจนนทราษฎร์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043 591 223

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพนมไพร


การปกครอง : อำเภอพนมไพร มี 13 ตำบล 160 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนมไพร
2. ตำบลโพธิ์ชัย
3. ตำบลชานุวรรณ
4. ตำบลแสนสุข
5. ตำบลค้อใหญ่
6. ตำบลกุดน้ำใส
7. ตำบลสระแก้ว
8. ตำบลหนองทัพไทย
9. ตำบลคำไฮ
10. ตำบลโพธิ์ใหญ่
11. ตำบลนานวล
12. ตำบลโคกสว่าง
13. ตำบลวารีสวัสดิ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพนมไพร
2. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
6. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร

พื้นที่ : 519.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,114 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแสนล้านช้าง ต้นยางใหญ่สระขี้ลิง พระธาตุมิ่งขวัญรวมใจ บุญบั้งไฟเพ็ญเดือนเจ็ด รสเด็ดข้าวปุ้นซาว หาดทรายขาวมากปลาชี ผ้ามัดหมี่ไหมลือนาม

พิกัด
15°40′42″N 104°6′36″E

แผนที่อำเภอพนมไพรความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ