อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075 308 259

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจุฬาภรณ์


การปกครอง : อำเภอจุฬาภรณ์ มี 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านควนมุด
2. ตำบลสามตำบล
3. ตำบลบ้านชะอวด
4. ตำบลทุ่งโพธิ์
5. ตำบลควนหนองคว้า
6. ตำบลนาหมอบุญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์
80180    เฉพาะตำบลบ้านควนมุด ตำบลบ้านชะอวด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด

พื้นที่ : 192.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,507 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง

พิกัด
8°4′30″N 99°52′12″E

แผนที่อำเภอจุฬาภรณ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ