อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ หมู่ที่ 13 ถนนลาดใหญ่-ช่องสามหมอ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

โทรศัพท์ : 044 889 013

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคอนสวรรค์


การปกครอง : อำเภอคอนสวรรค์ มี 9 ตำบล 103 หมู่บ้าน
1. ตำบลคอนสวรรค์
2. ตำบลบ้านโสก
3. ตำบลห้วยไร่
4. ตำบลศรีสำราญ
5. ตำบลช่องสามหมอ
6. ตำบลหนองขาม
7. ตำบลโนนสะอาด
8. ตำบลโคกมั่งงอย
9. ตำบลยางหวาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์

พื้นที่ : 468.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,218 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กาหลงคอนสวรรค์ สำคัญพระใหญ่ ผ้าไหมมัดหมี่ มากมีหมอนขิด วิจิตรกระติบสาน ชาวบ้านสุขหลาย มากมายนกเป็ดน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม

พิกัด
15°55′54″N 102°16′52″E

แผนที่อำเภอคอนสวรรค์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ