อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

โทรศัพท์ : 053 782 168

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงป่าเป้า


การปกครอง :  อำเภอเวียงป่าเป้า มี 7 ตำบล 92 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียงกาหลง
2. ตำบลแม่เจดีย์
3. ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
4. ตำบลสันสลี
5. ตำบลเวียง
6. ตำบลป่างิ้ว
7. ตำบลบ้านโป่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
2. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
3. เทศบาลตำบลป่างิ้ว
4. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า
57260    เฉพาะตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลเวียงกาหลง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์

พื้นที่ : 1,217 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,459 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน

พิกัด
19°50′54″N 100°9′12″E

แผนที่อำเภอเวียงป่าเป้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ