อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนสัง ถนนสุปัญญา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 042 375 427

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนสัง


การปกครอง : อำเภอโนนสัง มี 10 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนสัง
2. ตำบลกุดดู่
3. ตำบลหนองเรือ
4. ตำบลบ้านค้อ
5. ตำบลบ้านถิ่น
6. ตำบลปางกู่
7. ตำบลโนนเมือง
8. ตำบลนิคมพัฒนา
9. ตำบลโคกใหญ่
10. ตำบลโคกม่วง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนสัง
2. เทศบาลตำบลหนองเรือ
3. เทศบาลตำบลบ้านค้อ
4. เทศบาลตำบลกุดดู่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
39140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง

พื้นที่ : 577.74 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,074 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนสันเขื่อนอุบลรัตน์ ทิวทัศน์บนภูเก้า ข้าวสารขาวบ้านถิ่น น้ำตกรินตาดโตน ภักษาหารมากล้นกุ้งปลา

พิกัด
16°51′56″N 102°34′20″E

แผนที่อำเภอโนนสังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ