อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 045 791 280

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคำเขื่อนแก้ว


การปกครอง : อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน
1. ตำบลลุมพุก
2. ตำบลดงแคนใหญ่
3. ตำบลแคนน้อย
4. ตำบลย่อ
5. ตำบลดงเจริญ
6. ตำบลสงเปือย
7. ตำบลเหล่าไฮ
8. ตำบลโพนทัน
9. ตำบลกุดกุง
10. ตำบลทุ่งมน
11. ตำบลนาแก
12. ตำบลกู่จาน
13. ตำบลนาคำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
2. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว
35180    เฉพาะตำบลแคนน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลนาแก ตำบลนาคำ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่

พื้นที่ : 538.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,703 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองโบราณ ธารสองสาย ไก่รสเด็ด เมล็ดข้าวหอม

พิกัด
15°39′11″N 104°18′32″E

แผนที่อำเภอคำเขื่อนแก้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ