อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาโยง เลขที่ 65 ถนนเทศบาล 11 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

โทรศัพท์ : 075 299 011

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาโยง

การปกครอง : อำเภอนาโยง มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาโยงเหนือ
2. ตำบลช่อง
3. ตำบลละมอ
4. ตำบลโคกสะบ้า
5. ตำบลนาหมื่นศรี
6. ตำบลนาข้าวเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาโยง

พื้นที่ : 165.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,734 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม

พิกัด
7°33′42″N 99°41′42″E

แผนที่อำเภอนาโยงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ