อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 055 693 704

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคีรีมาศ


การปกครอง : อำเภอคีรีมาศ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีคีรีมาศ
2. ตำบลโตนด
3. ตำบลทุ่งยางเมือง
4. ตำบลทุ่งหลวง
5. ตำบลบ้านน้ำพุ
6. ตำบลบ้านป้อม
7. ตำบลหนองกระดิ่ง
8. ตำบลสามพวง
9. ตำบลนาเชิงคีรี
10. ตำบลหนองจิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านโตนด
2. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ

พื้นที่ : 521.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,228 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาหลวงสูงเด่นเป็นสง่า พระแม่ย่าถิ่นกำเนิดเกิดเป็นศรี แหล่งปั้นหม้อทอผ้าสรรพยาดี เลิศประเพณีคีรีมาศประกาศนาม

พิกัด
17°20′53″N 99°59′27″E

แผนที่อำเภอคีรีมาศความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ