อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 658 019

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยราช


การปกครอง : อำเภอห้วยราช มี 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยราช
2. ตำบลโคกเหล็ก
3. ตำบลสามแวง
4. ตำบลห้วยราชา
5. ตำบลเมืองโพธิ์
6. ตำบลสนวน
7. ตำบลบ้านตะโก
8. ตำบลตาเสา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลห้วยราช
2. เทศบาลตำบลสามแวง
3. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์

พื้นที่ : 182.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,563 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

พิกัด
14°57′36″N 103°11′18″E

แผนที่อำเภอห้วยราชความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ