อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขุนยวม เลขที่ 889 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : 053 691 265


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขุนยวม


การปกครอง : อำเภอขุนยวม มี 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลขุนยวม
2. ตำบลแม่ยวมน้อย
3. ตำบลแม่กิ๊
4. ตำบลแม่เงา
5. ตำบลแม่อูคอ
6. ตำบลเมืองปอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลขุนยวม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม

พื้นที่ : 1,698.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,696 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บัวตองบาน ธารน้ำใส น้ำใจงาม นามขุนยวม

พิกัด
18°50′22″N 97°57′5″E

แผนที่อำเภอขุนยวม