อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ว่าการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชุมแพ หมู่ที่ 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043 311 300

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชุมแพ


การปกครอง : อำเภอชุมแพ มี 12 ตำบล 148 หมู่บ้าน
1. ตำบลชุมแพ
2. ตำบลโนนหัน
3. ตำบลหนองเขียด
4. ตำบลโนนสะอาด
5. ตำบลขัวเรียง
6. ตำบลหนองไผ่
7. ตำบลไชยสอ
8. ตำบลวังหินลาด
9. ตำบลนาเพียง
10. ตำบลนาหนองทุ่ม
11. ตำบลหนองเสาเล้า
12. ตำบลโนนอุดม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชุมแพ
2. เทศบาลตำบลโนนหัน
3. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
4. เทศบาลตำบลหนองไผ่
5. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
6. เทศบาลตำบลนาเพียง
7. เทศบาลตำบลโนนสะอาด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ

พื้นที่ : 510.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 123,741 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจ ติดตาผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบ

พิกัด
16°32′39″N 102°5′59″E

แผนที่อำเภอชุมแพSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...