อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

โทรศัพท์ : 038 166 245

ที่ตั้งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


การปกครอง : อำเภอเกาะจันทร์ มี 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน
1. ตำบลเกาะจันทร์    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าบุญมี    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)
1. เทศบาลเมืองปรกฟ้า
2. เทศบาลตำบลเกาะจันทร์
3. เทศบาลตำบลท่าบุญมี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
20240    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี

พื้นที่ : 248.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,401 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย

พิกัด
13°25′0″N 101°20′6″E

แผนที่อำเภอเกาะจันทร์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ