อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044 511 307

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสุรินทร์


การปกครอง : อำเภอเมืองสุรินทร์ มี 21 ตำบล 289 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลสวาย
3. ตำบลเมืองที
4. ตำบลตั้งใจ
5. ตำบลกาเกาะ
6. ตำบลเพี้ยราม
7. ตำบลแสลงพันธ์
8. ตำบลนาดี
9. ตำบลตระแสง
10. ตำบลท่าสว่าง
11. ตำบลบุฤๅษี
12. ตำบลสลักได
13. ตำบลราม
14. ตำบลตาอ็อง
15. ตำบลนาบัว
16. ตำบลสำโรง
17. ตำบลเทนมีย์
18. ตำบลแกใหญ่
19. ตำบลเฉนียง
20. ตำบลคอโค
21. ตำบลนอกเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 22 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 20 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสุรินทร์
2. เทศบาลตำบลเมืองที
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤๅษี
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลราม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
15. องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
17. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
20. องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
21. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
22. องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์

พื้นที่ : 1,066.26 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 257,605 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่องผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครงกันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์

พิกัด
14°52′54″N 103°30′05″E

แผนที่อำเภอเมืองสุรินทร์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ