อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจักราช ถนนเทศบาล 1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044 399 187

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจักราช


การปกครอง : อำเภอจักราช มี 8 ตำบล 109 หมู่บ้าน
1. ตำบลจักราช    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลทองหลาง    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลสีสุก    มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองขาม    มี 15 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองพลวง    มี 16 หมู่บ้าน
6. ตำบลศรีละกอ    มี 17 หมู่บ้าน
7. ตำบลคลองเมือง    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลหินโคน    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจักราช
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จักราช

พื้นที่ : 501.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,647 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำจักราชคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมจักสาน ถิ่นอาหารพื้นเมือง กระเดื่องเรื่องมวยไทย

พิกัด
15°0′48″N 102°24′48″E

แผนที่อำเภอจักราชความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ