อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130

โทรศัพท์ : 056 597 118

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองขาหย่าง


การปกครอง : อำเภอหนองขาหย่าง มี 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองขาหย่าง
2. ตำบลดงขวาง
3. ตำบลหนองไผ่
4. ตำบลหลุมเข้า
5. ตำบลดอนกลอย
6. ตำบลหมกแถว
7. ตำบลห้วยรอบ
8. ตำบลท่าโพ
9. ตำบลทุ่งพึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง

พื้นที่ : 221.96 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,935 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ยุคทวารวดีบ้านคูเมือง ผ้าทอฟูเฟื่องบ้านห้วยรอบ เพลงพื้นบ้านชื่นชอบบ้านท่าโพ สัญลักษณ์อักโขกะโซ้หนองขาหย่าง

พิกัด
15°21′51″N 99°55′45″E

แผนที่อำเภอหนองขาหย่าง



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ