อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 ถนนกาหม-สาวแล ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042 483 316

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธิ์ตาก

การปกครอง : อำเภอโพธิ์ตาก มี 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพธิ์ตาก
2. ตำบลโพนทอง
3. ตำบลด่านศรีสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
43130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่

พื้นที่ : 102.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,246 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นข้าวเม่า เผ่าไทยพวน หลากล้วนประเพณี สตรีสุดสวย ร่ำรวยวัฒนธรรม

พิกัด
17°52′36″N 102°24′36″E

แผนที่อำเภอโพธิ์ตากความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ