จังหวัดตราด มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดตราด มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดตราด มี 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดตราด มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตราด
2. อำเภอเกาะกูด
3. อำเภอเกาะช้าง
4. อำเภอเขาสมิง
5. อำเภอคลองใหญ่
6. อำเภอบ่อไร่
7. อำเภอแหลมงอบ

ตราประจำจังหวัดตราด


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดตราด มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตราด มี 14 ตำบล 97 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางพระ
 • ตำบลห้วยแร้ง
 • ตำบลแหลมกลัด
 • ตำบลวังกระแจะ
 • ตำบลชำราก
 • ตำบลอ่าวใหญ่
 • ตำบลตะกาง
 • ตำบลห้วงน้ำขาว
 • ตำบลท่ากุ่ม
 • ตำบลหนองคันทรง
 • ตำบลท่าพริก
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลเนินทราย
 • ตำบลหนองเสม็ด

2. อำเภอเกาะกูด มี 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน

 • ตำบลเกาะกูด
 • ตำบลเกาะหมาก
3. อำเภอเกาะช้าง มี 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน
 • ตำบลเกาะช้าง
 • ตำบลเกาะช้างใต้
4. อำเภอเขาสมิง มี 8 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาสมิง
 • ตำบลแสนตุ้ง
 • ตำบลวังตะเคียน
 • ตำบลท่าโสม
 • ตำบลเทพนิมิต
 • ตำบลทุ่งนนทรี
 • ตำบลประณีต
 • ตำบลสะตอ
5. อำเภอคลองใหญ่ มี 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองใหญ่
 • ตำบลหาดเล็ก
 • ตำบลไม้รูด
6. อำเภอบ่อไร่ มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ่อพลอย
 • ตำบลด่านชุมพล
 • ตำบลหนองบอน
 • ตำบลนนทรีย์
 • ตำบลช้างทูน
7. อำเภอแหลมงอบ มี 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน
 • ตำบลแหลมงอบ
 • ตำบลคลองใหญ่
 • ตำบลน้ำเชี่ยว
 • ตำบลบางปิด
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยชุมชนตราด
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • สยามแม็คโคร สาขาตราด
 • สยามแม็คโคร สาขาเกาะช้าง
 • ห้างโลตัส สาขาตราด

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดตราด


เกร็ดความรู้จังหวัดตราด

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 2,819 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 227,052 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 80.54 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกฤษณา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นหูกวาง
อักษรย่อ : ตร, TRT
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 511 282


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ