อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 023 955 964

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสมุทรปราการ


การปกครอง : อำเภอเมืองสมุทรปราการ มี 13 ตำบล 95 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากน้ำ
2. ตำบลท้ายบ้าน
3. ตำบลท้ายบ้านใหม่
4. ตำบลบางปู
5. ตำบลบางปูใหม่
6. ตำบลเทพารักษ์
7. ตำบลแพรกษา
8. ตำบลแพรกษาใหม่
9. ตำบลบางเมือง
10. ตำบลบางเมืองใหม่
11. ตำบลสำโรงเหนือ
12. ตำบลบางด้วน
13. ตำบลบางโปรง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)
1. เทศบาลนครสมุทรปราการ
2. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
3. เทศบาลเมืองแพรกษา
4. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
5. เทศบาลตำบลแพรกษา
6. เทศบาลตำบลเทพารักษ์
7. เทศบาลตำบลบางปู
8. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง
10. เทศบาลตำบลบางเมือง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
10270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ
10280    เฉพาะตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปู

พื้นที่ : 190.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 542,881 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

พิกัด
13°36′2″N 100°35′48″E

แผนที่อำเภอเมืองสมุทรปราการความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ