อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

โทรศัพท์ : 044 891 106

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านเขว้า


การปกครอง : อำเภอบ้านเขว้า มี 6 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านเขว้า
2. ตำบลลุ่มลำชี
3. ตำบลภูแลนคา
4. ตำบลโนนแดง
5. ตำบลชีบน
6. ตำบลตลาดแร้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
2. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
3. เทศบาลตำบลทุ่งทอง
4. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า

พื้นที่ : 544.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,178 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผ้าไหมลือเลื่อง หามหอกเมืองโบราณ ถิ่นกำเนิดมโหรี น้ำชีไหลผ่าน กู่แดงปรางค์เก่า บ้านเขว้าแดนอุดม

พิกัด
15°46′42″N 101°54′24″E

แผนที่อำเภอบ้านเขว้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ