อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอฉวาง หมู่ที่ 1 ถนนภักดีราษฎร์ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โทรศัพท์ : 075 481 229

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอฉวาง


การปกครอง : อำเภอฉวาง มี 10 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลฉวาง
2. ตำบลจันดี
3. ตำบลละอาย
4. ตำบลนาเขลียง
5. ตำบลนาแว
6. ตำบลนากะชะ
7. ตำบลไม้เรียง
8. ตำบลไสหร้า
9. ตำบลกะเปียด
10. ตำบลห้วยปริก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลฉวาง
2. เทศบาลตำบลไม้เรียง
3. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
4. เทศบาลตำบลจันดี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง
80250    เฉพาะตำบลจันดี ตำบลละอาย ตำบลฉวาง หมู่ที่ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี
80260    เฉพาะตำบลกะเบียด ตำบลห้วยปริก ตำบลนาเขลียง ตำบลนาแว หมู่ที่ 3-6 ตำบลนากะชะ หมู่ที่ 1-6, 8-12 ตำบลไม้เรียง หมู่ที่ 1-3, 5, 8-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ

พื้นที่ : 528.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,414 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ฉวางเมืองคนดี ตาปีไหลผ่านมา แข่งเรือวันออกพรรษา ศูนย์การค้าตลาดจันดี บารมีพ่อท่านคล้าย สินแร่มากมาย ผลไม้มากมี สนุกดีงานปีใหม่ สุขใจกันถ้วนหน้า วันแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย

พิกัด
8°25′34″N 99°30′17″E

แผนที่อำเภอฉวางSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...