อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุดชุม หมู่ที่ 8 ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

โทรศัพท์ : 045 789 098

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุดชุม


การปกครอง : อำเภอกุดชุม มี 9 ตำบล 128 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุดชุม
2. ตำบลโนนเปือย
3. ตำบลกำแมด
4. ตำบลนาโส่
5. ตำบลหนองแหน
6. ตำบลห้วยแก้ง
7. ตำบลคำน้ำสร้าง
8. ตำบลโพนงาม
9. ตำบลหนองหมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม

พื้นที่ : 544 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 66,212 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระใหญ่คู่บ้าน ศาลเจ้าพ่อคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ สมุนไพรมากมี ข้าวดีปลอดสารพิษ งานนิมิตภูทางเกวียน

พิกัด
16°1′54″N 104°20′24″E

แผนที่อำเภอกุดชุมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ