อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045 511 992

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ


การปกครอง : อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มี 19 ตำบล 212 หมู่บ้าน
1. ตำบลบุ่ง
2. ตำบลนาแต้
3. ตำบลไก่คำ
4. ตำบลนายม
5. ตำบลนาจิก
6. ตำบลดอนเมย
7. ตำบลปลาค้าว
8. ตำบลกุดปลาดุก
9. ตำบลเหล่าพรวน
10. ตำบลหนองมะแซว
11. ตำบลสร้างนกทา
12. ตำบลห้วยไร่
13. ตำบลคึมใหญ่
14. ตำบลโนนหนามแท่ง
15. ตำบลนาผือ
16. ตำบลโนนโพธิ์
17. ตำบลน้ำปลีก
18. ตำบลนาหมอม้า
19. ตำบลนาวัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 15 อบต.)
1. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
2. เทศบาลตำบลนาวัง
3. เทศบาลตำบลไก่คำ
4. เทศบาลตำบลนาหมอม้า
5. เทศบาลตำบลนายม
6. เทศบาลตำบลน้ำปลีก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
17. องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
21. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ

พื้นที่ : 598.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 131,270 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระใหญ่คู่เมือง ลือเลื่องถ้ำแสงเพชร รสเด็ดเนื้อแห้ง แหล่งเกษตร อ่างเก็บน้ำงามตา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม งามประเพณี

พิกัด
15°51′30″N 104°37′48″E

แผนที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ