จังหวัดมุกดาหาร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดมุกดาหาร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดมุกดาหาร มี 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
2. อำเภอนิคมคำสร้อย
3. อำเภอดอนตาล
4. อำเภอดงหลวง
5. อำเภอคำชะอี
6. อำเภอหว้านใหญ่
7. อำเภอหนองสูง


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขด สปป.ลาว


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมุกดาหาร มี 13 ตำบล 149 หมู่บ้าน

 • ตำบลมุกดาหาร
 • ตำบลดงเย็น
 • ตำบลศรีบุญเรือง
 • ตำบลคำอาฮวน
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลคำป่าหลาย
 • ตำบลบางทรายใหญ่
 • ตำบลนาสีนวน
 • ตำบลโพนทราย
 • ตำบลนาโสก
 • ตำบลผึ่งแดด
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลกุดแข้
2. อำเภอนิคมคำสร้อย มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลนิคมคำสร้อย
 • ตำบลร่มเกล้า
 • ตำบลนากอก
 • ตำบลนาอุดม
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลโชคชัย
 • ตำบลกกแดง
3. อำเภอดอนตาล มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลดอนตาล
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลโพธิ์ไทร
 • ตำบลนาสะเม็ง
 • ตำบลป่าไร่
 • ตำบลบ้านบาก
 • ตำบลเหล่าหมี
4. อำเภอดงหลวง มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลดงหลวง
 • ตำบลหนองแคน
 • ตำบลกกตูม
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลพังแดง
 • ตำบลชะโนดน้อย
5. อำเภอคำชะอี มี 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน
 • ตำบลคำชะอี
 • ตำบลน้ำเที่ยง
 • ตำบลบ้านซ่ง
 • ตำบลคำบก
 • ตำบลหนองเอี่ยน
 • ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลบ้านเหล่า
6. อำเภอหว้านใหญ่ มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลหว้านใหญ่
 • ตำบลชะโนด
 • ตำบลดงหมู
 • ตำบลป่งขาม
 • ตำบลบางทรายน้อย
7. อำเภอหนองสูง มี 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองสูง
 • ตำบลหนองสูงเหนือ
 • ตำบลหนองสูงใต้
 • ตำบลภูวง
 • ตำบลโนนยาง
 • ตำบลบ้านเป้า

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
 • อุทยานแห่งชาติภูผายล

สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มุกดาหาร
 • ห้างโลตัส สาขามุกดาหาร
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขามุกดาหาร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร

เกร็ดความรู้จังหวัดมุกดาหาร

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 351,595 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 81.02 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกช้างน้าว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นช้างน้าว
อักษรย่อ : มห, MDH
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานดงบังอี)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 9 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์)
พื้นที่ป่า : 849,313.54 ไร่ (คิดเป็น 32.93% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 49000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 611 330


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ