จังหวัดราชบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดราชบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดราชบุรี มี 10 อำเภอ 104 ตำบล และ 975 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดราชบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองราชบุรี
2. อำเภอจอมบึง
3. อำเภอสวนผึ้ง
4. อำเภอดำเนินสะดวก
5. อำเภอบ้านโป่ง
6. อำเภอบางแพ
7. อำเภอโพธาราม
8. อำเภอปากท่อ
9. อำเภอวัดเพลง
10. อำเภอบ้านคาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดราชบุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดราชบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองราชบุรี มี 22 ตำบล 187 หมู่บ้าน

 • ตำบลหน้าเมือง
 • ตำบลหลุมดิน
 • ตำบลหินกอง
 • ตำบลเจดีย์หัก
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลดอนตะโก
 • ตำบลท่าราบ
 • ตำบลหนองกลางนา
 • ตำบลคูบัว
 • ตำบลห้วยไผ่
 • ตำบลพงสวาย
 • ตำบลคุ้งน้ำวน
 • ตำบลบางป่า
 • ตำบลคุ้งกระถิน
 • ตำบลเกาะพลับพลา
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลเขาแร้ง
 • ตำบลโคกหม้อ
 • ตำบลดอนแร่
 • ตำบลสามเรือน
 • ตำบลน้ำพุ
 • ตำบลพิกุลทอง
2. อำเภอจอมบึง มี 6 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลจอมบึง
 • ตำบลด่านทับตะโก
 • ตำบลปากช่อง
 • ตำบลรางบัว
 • ตำบลเบิกไพร
 • ตำบลแก้มอ้น
3. อำเภอสวนผึ้ง มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลสวนผึ้ง
 • ตำบลป่าหวาย
 • ตำบลท่าเคย
 • ตำบลตะนาวศรี
4. อำเภอดำเนินสะดวก มี 13 ตำบล 105 หมู่บ้าน
 • ตำบลดำเนินสะดวก
 • ตำบลดอนไผ่
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลประสาทสิทธิ์
 • ตำบลบัวงาม
 • ตำบลขุนพิทักษ์
 • ตำบลตาหลวง
 • ตำบลขุนพิทักษ์
 • ตำบลดอนกรวย
 • ตำบลท่านัด
 • ตำบลดอนคลัง
 • ตำบลสี่หมื่น
 • ตำบลแพงพวย
5. อำเภอบ้านโป่ง มี 15 ตำบล 151 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านโป่ง
 • ตำบลท่าผา
 • ตำบลเบิกไพร
 • ตำบลดอนกระเบื้อง
 • ตำบลกรับใหญ่
 • ตำบลปากแรต
 • ตำบลลาดบัวขาว
 • ตำบลหนองกบ
 • ตำบลเขาขลุง
 • ตำบลหนองอ้อ
 • ตำบลหนองปลาหมอ
 • ตำบลสวนกล้วย
 • ตำบลคุ้งพยอม
 • ตำบลบ้านม่วง
 • ตำบลนครชุมน์
6. อำเภอบางแพ มี 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางแพ
 • ตำบลโพหัก
 • ตำบลวังเย็น
 • ตำบลดอนใหญ่
 • ตำบลหัวโพ
 • ตำบลดอนคา
 • ตำบลวัดแก้ว
7. อำเภอโพธาราม มี 19 ตำบล 156 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธาราม
 • ตำบลหนองโพ
 • ตำบลเจ็ดเสมียน
 • ตำบลบ้านเลือก
 • ตำบลบ้านสิงห์
 • ตำบลบ้านฆ้อง
 • ตำบลดอนทราย
 • ตำบลคลองตาคต
 • ตำบลดอนกระเบื้อง
 • ตำบลหนองกวาง
 • ตำบลคลองข่อย
 • ตำบลเขาชะงุ้ม
 • ตำบลชำแระ
 • ตำบลธรรมเสน
 • ตำบลสร้อยฟ้า
 • ตำบลนางแก้ว
 • ตำบลท่าชุมพล
 • ตำบลเตาปูน
 • ตำบลบางโตนด
8. อำเภอปากท่อ มี 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากท่อ
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลวังมะนาว
 • ตำบลดอนทราย
 • ตำบลห้วยยางโทน
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
 • ตำบลวันดาว
 • ตำบลป่าไก่
 • ตำบลยางหัก
 • ตำบลวัดยางงาม
 • ตำบลบ่อกระดาน
 • ตำบลอ่างหิน
9. อำเภอวัดเพลง มี 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน
 • ตำบลวัดเพลง
 • ตำบลจอมประทัด
 • ตำบลเกาะศาลพระ
10. อำเภอบ้านคา มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านคา
 • ตำบลบ้านบึง
 • ตำบลหนองพันจันทร์

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนีจักรีรัช บ้านโป่ง

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาราชบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาราชบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาบ้านโป่ง
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี
 • ห้างบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาราชบุรีภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดราชบุรี


เกร็ดความรู้จังหวัดราชบุรี

ภาค : ภาคตะวันตก
พื้นที่ : 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 864,746 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 166.41 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกัลปพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นโมกมัน
อักษรย่อ : รบ, RBR
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน)
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานถ้ำเขาน้อย)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 7 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 1,067,017.52 ไร่ (คิดเป็น 32.9% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 70000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ :  032 337 890


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ