อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056 511 062

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองอุทัยธานี


การปกครอง : อำเภอเมืองอุทัยธานี มี 14 ตำบล 86 หมู่บ้าน
1. ตำบลอุทัยใหม่
2. ตำบลหาดทนง
3. ตำบลเนินแจง
4. ตำบลน้ำซึม
5. ตำบลทุ่งใหญ่
6. ตำบลสะแกกรัง
7. ตำบลหนองพังค่า
8. ตำบลดอนขวาง
9. ตำบลหนองไผ่แบน
10. ตำบลเกาะเทโพ
11. ตำบลหนองเต่า
12. ตำบลท่าซุง
13. ตำบลโนนเหล็ก
14. ตำบลหนองแก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองอุทัยธานี
2. เทศบาลตำบลหาดทนง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี

พื้นที่ : 250.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,537 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

พิกัด
15°22′46″N 100°1′29″E

แผนที่อำเภอเมืองอุทัยธานีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ