อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ถนนประชาชื่น ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

โทรศัพท์ : 044 391 130

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยแถลง


การปกครอง : อำเภอห้วยแถลง มี 10 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยแถลง    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลทับสวาย    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลเมืองพลับพลา    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลหลุ่งตะเคียน    มี 15 หมู่บ้าน
5. ตำบลหินดาด    มี 15 หมู่บ้าน
6. ตำบลงิ้ว    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลกงรถ    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลหลุ่งประดู่    มี 15 หมู่บ้าน
9. ตำบลตะโก    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลห้วยแคน    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลห้วยแถลง
2. เทศบาลตำบลหินดาด
3. เทศบาลตำบลกงรถ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง

พื้นที่ : 495.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 76,291 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อศรี มัดหมี่สวย กล้วยน้ำว้า แหล่งปลูกงา ขาหมูใหญ่ ไก่อบฟาง

พิกัด
14°59′54″N 102°38′18″E

แผนที่อำเภอห้วยแถลงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ