อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสังขะ ถนนโล่ห์สุวรรณ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044 571 247

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสังขะ


การปกครอง : อำเภอสังขะ มี 12 ตำบล 188 หมู่บ้าน
1. ตำบลสังขะ
2. ตำบลเทพรักษา
3. ตำบลขอนแตก
4. ตำบลบ้านชบ
5. ตำบลดม
6. ตำบลตาคง
7. ตำบลพระแก้ว
8. ตำบลทับทัน
9. ตำบลบ้านจารย์
10. ตำบลตาตุม
11. ตำบลสะกาด
12. ตำบลกระเทียม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสังขะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สังขะ

พื้นที่ : 1,009.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 130,941 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม 04 เขียวขจีป่าสน

พิกัด
14°38′10″N 103°51′10″E

แผนที่อำเภอสังขะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ