อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกาบัง หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073 258 096

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกาบัง


การปกครอง : อำเภอกาบัง มี 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน
1. ตำบลกาบัง
2. ตำบลบาละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2 แห่ง (2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
95120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะหา

พื้นที่ : 451 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,627 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งต้นน้ำใหญ่ ชื่นใจธรรมชาติ ไม้กวาดดอกหญ้า จำปาดะพันธุ์ดี

พิกัด
6°25′39″N 101°1′9″E

แผนที่อำเภอกาบัง