จังหวัดเลย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดเลย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเลย มี 14 อำเภอ 89 ตำบล 918 หมู่บ้าน

อำเภอของเลย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเลย
2. อำเภอนาด้วง
3. อำเภอเชียงคาน
4. อำเภอปากชม
5. อำเภอด่านซ้าย
6. อำเภอนาแห้ว
7. อำเภอภูเรือ
8. อำเภอท่าลี่
9. อำเภอวังสะพุง
10. อำเภอภูกระดึง
11. อำเภอภูหลวง
12. อำเภอผาขาว
13. อำเภอเอราวัณ
14. อำเภอหนองหิน
ผีตาโขน ประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเลย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเลย มี 14 ตำบล 131 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมือง
 • ตำบลนาอาน
 • ตำบลกุดป่อง
 • ตำบลน้ำสวย
 • ตำบลนาอ้อ
 • ตำบลนาดินดำ
 • ตำบลกกดู่
 • ตำบลน้ำหมาน
 • ตำบลเสี้ยว
 • ตำบลนาโป่ง
 • ตำบลชัยพฤกษ์
 • ตำบลนาแขม
 • ตำบลกกทอง
 • ตำบลศรีสองรัก
2. อำเภอนาด้วง มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาด้วง
 • ตำบลนาดอกคำ
 • ตำบลท่าสวรรค์
 • ตำบลท่าสะอาด
3. อำเภอเชียงคาน มี 8 ตำบล 78 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงคาน
 • ตำบลเขาแก้ว
 • ตำบลธาตุ
 • ตำบลจอมศรี
 • ตำบลนาซ่าว
 • ตำบลหาดทรายขาว
 • ตำบลบุฮม
 • ตำบลปากตม
4. อำเภอปากชม มี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากชม
 • ตำบลเชียงกลม
 • ตำบลห้วยพิชัย
 • ตำบลหาดคัมภีร์
 • ตำบลชมเจริญ
 • ตำบลห้วยบ่อซืน
5. อำเภอด่านซ้าย มี 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน
 • ตำบลด่านซ้าย
 • ตำบลปากหมัน
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลนาหอ
 • ตำบลโคกงาม
 • ตำบลวังยาว
 • ตำบลโพนสูง
 • ตำบลโป่ง
 • ตำบลอิปุ่ม
 • ตำบลกกสะทอน
6. อำเภอนาแห้ว มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาแห้ว
 • ตำบลเหล่ากอหก
 • ตำบลแสงภา
 • ตำบลนามาลา
 • ตำบลนาพึง
7. อำเภอภูเรือ มี 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลลาดค่าง
 • ตำบลร่องจิก
 • ตำบลสานตม
 • ตำบลปลาบ่า
 • ตำบลท่าศาลา
8. อำเภอท่าลี่ มี 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าลี่
 • ตำบลหนองผือ
 • ตำบลน้ำทูน
 • ตำบลอาฮี
 • ตำบลโคกใหญ่
 • ตำบลน้ำแคม
9. อำเภอวังสะพุง มี 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังสะพุง
 • ตำบลปากปวน
 • ตำบลศรีสงคราม
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลโคกขมิ้น
 • ตำบลหนองหญ้าปล้อง
 • ตำบลเขาหลวง
 • ตำบลหนองงิ้ว
 • ตำบลผาบิ้ง
 • ตำบลผาน้อย
10. อำเภอภูกระดึง มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลภูกระดึง
 • ตำบลศรีฐาน
 • ตำบลห้วยส้ม
 • ตำบลผานกเค้า
11. อำเภอภูหลวง มี 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลภูหอ
 • ตำบลเลยวังไสย์
 • ตำบลหนองคัน
 • ตำบลแก่งศรีภูมิ
 • ตำบลห้วยสีเสียด
12. อำเภอผาขาว มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 • ตำบลผาขาว
 • ตำบลท่าช้างคล้อง
 • ตำบลโนนปอแดง
 • ตำบลบ้านเพิ่ม
 • ตำบลโนนป่าซาง
13. อำเภอเอราวัณ มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลเอราวัณ
 • ตำบลผาอินทร์แปลง
 • ตำบลทรัพย์ไพวัลย์
 • ตำบลผาสามยอด
14. อำเภอหนองหิน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองหิน
 • ตำบลปวนพุ
 • ตำบลตาดข่า

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ
 • อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 • อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาเลย
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาเลย
 • ห้างบิ๊กกิมคอมมูนิตี้ สาขาวังสะพุงภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดเลย

เกร็ดความรู้จังหวัดเลย

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 11,424.612 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 635,142 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 55.59 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสนสามใบ
อักษรย่อ : ลย, LEI
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : 6 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ : 042 812 142


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ