อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสองแคว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์ : 054 777 100

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสองแคว


การปกครอง : อำเภอสองแคว มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
1. ตำบลชนแดน
2. ตำบลยอด
3. ตำบลนาไร่หลวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยอด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง

พื้นที่ : 544.36 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 12,466 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทิวทัศน์เลิศหรู ดูวัฒนธรรมหกเผ่า ศาลเจ้าหลวงแฉ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตมะแข่นพันธุ์ดี มีจุดผ่อนปรนมหามิตรไทย-ลาว

พิกัด
19°21′35″N 100°42′3″E

แผนที่อำเภอสองแควความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ