อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038 511 186

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา


การปกครอง : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี 19 ตำบล 192 หมู่บ้าน
1. ตำบลหน้าเมือง
2. ตำบลบางเตย
3. ตำบลท่าไข่
4. ตำบลคลองหลวงแพ่ง
5. ตำบลบ้านใหม่
6. ตำบลคลองอุดมชลจร
7. ตำบลคลองนา
8. ตำบลคลองเปรง
9. ตำบลบางตีนเป็ด
10. ตำบลหนามแดง
11. ตำบลบางไผ่
12. ตำบลบางกะไห
13. ตำบลคลองจุกกระเฌอ
14. ตำบลบางพระ
15. ตำบลบางแก้ว
16. ตำบลโสธร
17. ตำบลบางขวัญ
18. ตำบลวังตะเคียน
19. ตำบลคลองนครเนื่องเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 20 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 18 อบต.)
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
17. องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
20. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

พื้นที่ : 378.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 162,874 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แม่นำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

พิกัด
13°41′19″N 101°4′15″E

แผนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ