อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ถนนเจริญสิน ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

โทรศัพท์ : 044 869 469

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกษตรสมบูรณ์


การปกครอง : อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มี 11 ตำบล 144 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านยาง
2. ตำบลสระโพนทอง
3. ตำบลโนนกอก
4. ตำบลโนนทอง
5. ตำบลกุดเลาะ
6. ตำบลบ้านบัว
7. ตำบลบ้านเป้า
8. ตำบลหนองโพนงาม
9. ตำบลบ้านเดื่อ
10. ตำบลหนองข่า
11. ตำบลบ้านหัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
2. เทศบาลตำบลบ้านเป้า
3. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์

พื้นที่ : 1,283.57 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 111,521 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์

พิกัด
16°16′49″N 101°57′14″E

แผนที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ