อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสบเมย หมู่ที่ 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053 618 077

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสบเมย


การปกครอง : อำเภอสบเมย มี 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลสบเมย
2. ตำบลป่าโปง
3. ตำบลแม่คะตวน
4. ตำบลแม่สามแลบ
5. ตำบลแม่สวด
6. ตำบลกองก๋อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง

พื้นที่ : 1,412.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,694 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สุดแดนสาละวิน แดนดินพริกกะเหรี่ยง ลือเลี่องครูบาผาผ่า งามตาแม่น้ำเงา ขุนเขาธรรมชาติ ใจสะอาดคนสบเมย

พิกัด
17°57′43″N 97°56′0″E

แผนที่อำเภอสบเมยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ