อำเภอปง จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปง เลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054 497 239

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปง


การปกครอง : อำเภอปง มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
1. ตำบลปง
2. ตำบลงิม
3. ตำบลขุนควร
4. ตำบลควร
5. ตำบลนาปรัง
6. ตำบลออย
7. ตำบลผาช้างน้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปง
2. เทศบาลตำบลแม่ยม
3. เทศบาลตำบลงิม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลออย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
9. องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปง

พื้นที่ : 1,783.45 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 51,643 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุดอยหยวกคู่เมือง นามลือเลื่องภูลังกา รักสัตว์ป่าดอยผาช้าง ถ้ำผาตั้งตระการตา ตาดชาววางามล้ำเลิศ แหล่งกำเนิดแม่น้ำยม

พิกัด
19°8′54″N 100°16′30″E

แผนที่อำเภอปงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ