อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ : 032 621 014

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปราณบุรี


การปกครอง : อำเภอปราณบุรี มี 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลปราณบุรี
2. ตำบลปากน้ำปราณ
3. ตำบลวังก์พง
4. ตำบลเขาน้อย
5. ตำบลเขาจ้าว
6. ตำบลหนองตาแต้ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปราณบุรี
2. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
3. เทศบาลตำบลเขาน้อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
77120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี
77160    เฉพาะตำบลเขาน้อย หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์
77220    เฉพาะตำบลปากน้ำปราณ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ

พื้นที่ : 765.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 77,934 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปราณบุรีเมืองเก่า เสาหลักเมืองคู่บ้าน สับปะรดหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือทะเลงาม อุทยานสวยล้ำ แม่น้ำปราณคือชีวิต

พิกัด
12°23′42″N 99°55′0″E

แผนที่อำเภอปราณบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ