อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 1 ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045 307 043

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งศรีอุดม


การปกครอง : อำเภอทุ่งศรีอุดม มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองอ้ม    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลนาเกษม    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลกุดเรือ    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลโคกชำแระ    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลนาห่อม    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม

พื้นที่ : 307.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,223 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปอขาวข้าวงาม อร่ามตาปราสาทบ้านเบญจ์ วัฒนธรรมดีเด่นโหวดว่าวสะนู ถิ่นน่าอยู่ทุ่งศรีอุดม

พิกัด
14°44′0″N 104°54′36″E

แผนที่อำเภอทุ่งศรีอุดมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ