อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ หมู่ที่ 4 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180

โทรศัพท์ : 042 487 060

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพรเจริญ


การปกครอง : อำเภอพรเจริญ มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลพรเจริญ
2. ตำบลศรีสำราญ
3. ตำบลศรีชมภู
4. ตำบลป่าแฝก
5. ตำบลดอนหญ้านาง
6. ตำบลวังชมภู
7. ตำบลหนองหัวช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพรเจริญ
2. เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
3. เทศบาลตำบลศรีสำราญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรเจริญ

พื้นที่ : 362.4 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,288 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองเลิงกว้างใหญ่ ภูมิใจวัดดาน ปู่ซอคู่บ้าน ถิ่นฐานพรเจริญ

พิกัด
18°1′54″N 103°42′30″E

แผนที่อำเภอพรเจริญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ