อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออมก๋อย หมู่ที่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 053 467 060

อาคารที่ว่าการอำเภออมก๋อย


การปกครอง : อำเภออมก๋อย มี 6 ตำบล 95 หมู่บ้าน
1. ตำบลอมก๋อย    มี 20 หมู่บ้าน
2. ตำบลยางเปียง    มี 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลแม่ตื่น    มี 16 หมู่บ้าน
4. ตำบลม่อนจอง    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลแม่หลอง    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลนาเกียน    มี 21 หมู่บ้าน

องค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอมก๋อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50310    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย

พื้นที่ : 2,093.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 62,383 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์

พิกัด
17°48′4″N 98°21′31″E

แผนที่อำเภออมก๋อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ