อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043 721 062

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองมหาสารคาม


การปกครอง : อำเภอเมืองมหาสารคาม มี 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาด
2. ตำบลแวงน่าง
3. ตำบลเขวา
4. ตำบลท่าตูม
5. ตำบลบัวค้อ
6. ตำบลโคกก่อ
7. ตำบลหนองโน
8. ตำบลดอนหว่าน
9. ตำบลห้วยแอ่ง
10. ตำบลเกิ้ง
11. ตำบลหนองปลิง
12. ตำบลแก่งเลิงจาน
13. ตำบลลาดพัฒนา
14. ตำบลท่าสองคอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 13 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. เทศบาลตำบลแวงน่าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม

พื้นที่ : 556.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 154,562 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา

พิกัด
16°11′3″N 103°18′4″E

แผนที่อำเภอเมืองมหาสารคามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ