อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036 346 768

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมวกเหล็ก


การปกครอง : อำเภอมวกเหล็ก มี 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลมวกเหล็ก
2. ตำบลซับสนุ่น
3. ตำบลมิตรภาพ
4. ตำบลลำพญากลาง
5. ตำบลลำสมพุง
6. ตำบลหนองย่างเสือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก
18220    เฉพาะตำบลซับสนุ่น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง
30130    เฉพาะตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง

พื้นที่ : 681.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,539 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เนื้อนุ่ม นมดี กะหรี่ปั๊บดัง คลังเครื่องหนัง วังรีสอร์ต ยอดน้ำตก

พิกัด
14°39′20″N 101°11′54″E

แผนที่อำเภอมวกเหล็กความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ