อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

โทรศัพท์ : 045 376 102

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบุณฑริก


การปกครอง : อำเภอบุณฑริก มี 8 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพนงาม    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลห้วยข่า    มี 23 หมู่บ้าน
3. ตำบลคอแลน    มี 18 หมู่บ้าน
4. ตำบลนาโพธิ์    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองสะโน    มี 23 หมู่บ้าน
6. ตำบลโนนค้อ    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลบัวงาม    มี 15 หมู่บ้าน
8. ตำบลบ้านแมด    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบุณฑริก
2. เทศบาลตำบลคอแลน
3. เทศบาลตำบลนาโพธิ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก

พื้นที่ : 1,402.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 95,544 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บุณฑริกบัวขาว ชาวราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำน้ำตก ป่ารกเขาชัน เขตกั้นแดนลาว หน้าหนาวปูขน ชลโดมไหลเวียน ภาพเขียนห้าพันปี

พิกัด
14°45′24″N 105°24′41″E

แผนที่อำเภอบุณฑริกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ