อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี 130 หมู่ 2 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 0 2577 1885

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอธัญบุรี

การปกครอง : อำเภอธัญบุรี มี 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน
1. ตำบลประชาธิปัตย์    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลบึงยี่โถ    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลรังสิต    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลลำผักกูด    มี 4 หมู่บ้าน
5. ตำบลบึงสนั่น    มี - หมู่บ้าน
6. ตำบลบึงน้ำรักษ์    มี - หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลนครรังสิต
2. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
3. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
4. เทศบาลตำบลธัญบุรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
12130    เฉพาะตำบลบึงยี่โถ ตำบลประชาธิปัตย์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

พื้นที่ : 112.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 214,091 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธัญบุรีแดนเศรษฐกิจ คลองรังสิตคู่เมืองมา ชื่อเสียงเป็นศรีสง่า รุ่งเรืองมานับร้อยปี

พิกัด
14°1′16″N 100°44′4″E

แผนที่อำเภอธัญบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ