อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 035 271 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังน้อย


การปกครอง : อำเภอวังน้อย มี 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังน้อย
2. ตำบลลำตาเสา
3. ตำบลบ่อตาโล่
4. ตำบลชะแมบ
5. ตำบลลำไทร
6. ตำบลวังจุฬา
7. ตำบลสนับทึบ
8. ตำบลข้าวงาม
9. ตำบลหันตะเภา
10. ตำบลพยอม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองลำตาเสา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
13180    เฉพาะตำบลพยอม หมู่ 5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์

พื้นที่ : 219.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 77,360 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์

พิกัด
14°13′36″N 100°42′55″E

แผนที่อำเภอวังน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ